Elke €100,- die wordt besteed in leefbaarheid in een wijk, levert €1.000,- voor het vastgoed op.

Draag bij aan een prettige samenleving door te investeren in projecten met een maatschappelijk karakter.

Werk samen aan een vitale én sociaal veerkrachige samenleving

InVolve Plus is gefascineerd door mens en maatschappij en de continue veranderingen die de samenleving met zich mee brengt. Vanuit verschillende standpunten bekijken onze ‘social architects’ de vraagstukken en zoeken samen met de doelgroep naar mogelijke oplossingen.

InVolve Plus is spin in het web tussen vragen en antwoorden in het sociale domein. InVolve Plus verbindt en betrekt mensen om samen de maatschappij telkens een beetje mooier te maken. Onze werkvelden zijn: zorg & welzijn, wonen & openbare ruimte, werk & inkomen en milieu & duurzaamheid.

InVolve Plus gaat uit van de creativiteit van iedereen en kijkt met een sociaal innovatieve blik naar de toekomst. Iedereen doet ertoe en iedereen heeft de verantwoordelijkheid bij te dragen en een vitale samenleving.

Community Art werkt

Iwaz vertelt

“ Kunst als middel om verpaupering tegen te gaan. Kunst als middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Kunst als middel om het eigenaarschap te vergroten..”

SamenDoen beloont pashouders die aankopen doen bij lokale ondernemers.

InVolve + Samen Doen

SamenDoen beloont pashouders die aankopen doen bij lokale ondernemers.

InVolve + Samen Doen

Door aankopen te doen in je eigen buurt, spaar je punten en steun je lokale winkeliers. Bij elke aankoop ontvang je punten voor mooie kortingen en steunt je locale goede doelen.  Lees meer

Ontspan en vitaliseer door middel van passief bewegen

InVolve + Pactive Motion

Ontspan en vitaliseer door middel van passief bewegen

InVolve + Pactive Motion

Bewegen heeft bewezen positieve effecten op mentale en lichamelijke fitheid. Maar veel mensen  hebben om allerlei redenen moeite met bewegen. Pactief Bewegen is dan een uitkomst. Lees meer

Hotel la Pucelle een enorme imagoboost voor de woningcorporatie

InVolve + Hotel la Pucelle

Hotel la Pucelle een enorme imagoboost voor de woningcorporatie

InVolve + Hotel la Pucelle

Een theatervoorstelling vóór de wijk, dóór de wijk. Een groot participatieproject met een blijvend effect op de lange termijn in Bergen op Zoom en omstreken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Lees meer

Boek nu een college over wijkparticipatie

In een inspirende vertelling ondersteunt met filmpjes en cijfers laten we u de impact zien van projecten in het kader van leefbaarheid. Het project 'Hotel la Pucelle' is de leidraad in het verhaal en laat zien dat je out-of-the-box kunt denken over een leefbaarheidsproject met een grote en langdurige impact.

Relevante artikelen uit de media

Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in maatschappij

De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe. Lees meer

(bron: NOS)

Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

Integraal werken en het ontschotten van beleid en uitvoering zijn toverwoorden in het sociaal domein. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe je als gemeente vormgeeft aan deze integraliteit en ontschotting. Alle gemeenten hebben de afgelopen jaren gezocht naar de juiste vorm hiervoor. En dat geldt ook voor de financiën. Lees meer

(bron: Binnenlands Bestuur)

Eenzaamheid op de agenda

Onze huisfilosoof

Wat is dat toch; Big Data?

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving