Wat is de InVolve Plus methode?

De InVolve Plus methode bestaat uit maatwerk projecten en trajecten met de ondersteuning van meet-tools. De methode is gericht op het maken van een koppeling tussen een project wat de leefbaarheid moet bevorderen en de onderbouwing in cijfers en grafieken. Hierbij wordt een nulmeeting naast een eindmeting gehouden om het effect te laten zien.

InVolve Plus initieert en participeert in projecten met een maatschappelijke lading. Het doel is altijd gericht om de leefbaarheid te bevorderen door de mensen waarvoor het bedoeld is te betrekken. Niemand weet meer wat de behoefte van de doelgroep is dan de doelgroep zelf. InVolve Plus gaat samenwerkingen aan en maakt koppelingen tussen de verschillende partijen die betrokken moeten worden. Hoewel veel projecten een maatwerk component hebben en allemaal een andere intentie hebben is er een gedeelde methode die altijd gevolgd wordt.

In het kort bestaat de InVolve Plus methode uit de volgende 7 stappen:

1 – projectomschrijving 
2 – project visualisatie (look & feel bepalen)
3 – partijen bij elkaar brengen
4 – nulmeting (doelgroep betrekken)
5 – realisatie
6 – eindmeting
7 – oplevering (rapportage, analyse en advies)


Meten is weten

InVolve heeft een paar online tools waarmee we leefbaarheid kunnen meten en in kaart brengen. De InVolve Plus Scan is bedoeld om een inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing te geven aan een project. Er kunnen  waardes ingevuld worden als geografische ligging en de beleving van een wijk op het gebied van leefbaarheid. Vervolgens wordt er een schatting gemaakt van verschillende beïnvloeders van leefbaarheid voorafgaand aan het project. Na afronding van het project worden dezelfde metingen gedaan en het verschil laat zien hoe er op het project gereageerd is. Een toename of afname van waarde vertelt veel over het effect. De scan meet zaken als gevoel van veiligheid en sociale cohesie. Zaken die lastig te meten lijken. Uit de analyse van de scan kunnen conclusies getrokken worden. Maar de metingen kunnen ook een beeld geven van niet maatschappelijke zaken zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en vastgoed.

Welke leefstijlen zijn er te ontdekken en zijn er negatieve patronen waar aan gewerkt moet worden. De scan is een een begin punt. Het beeld van een wijk of doelgroep wordt steeds accurater naarmate er meer metingen gedaan worden over een landere periode.

Waarom InVolve Plus?

Het initiëren en financieren van een project in het kader van leefbaarheid is soms lastig te verantwoorden. Met InVove Plus geeft u waardes aan het project waardoor u vooraf de en naderhand kunt meten of uw verwachting is uitgekomen. Dit geeft een duidelijk beeld van het effect wat het project heeft gehad op de leefbaarheid van een groep of gebied.

Geld investeren in het sociale domein verdient zich altijd terug. Het is niet altijd direct meetbaar, maar de imagoboost die het uw organisatie geeft is zowel goed voor uw presentatie naar buiten alswel voor het goede gevoel bij mensen in uw eigen organisatie.

De methode is een totaalpakket van handvatten die u kunnen helpen bij het maken van keuzes. We kunnen u adviseren en en een plan van aanpak uitwerken. Maar u kunt ook gebruik maken van de mogelijkheden die ons platform biedt zonder dat wij daarbij direct betrokken zijn.

De wens die u met een project heeft, heeft u vaak niet alleen. Meerdere van uw (keten)partners delen dezelfde wens, maar weten (ook) niet zo goed hoe ze dit aan moeten pakken en wat hun eigen specifieke rol hierin is. InVolve Plus managed dit soort traject en brengt partijen bij elkaar. We weten wat ervoor nodig is om projecten te laten slagen. Als spil tussen de verschillende partijen neemt InVolve Plus de projectcommunicatie op zich en begeleid de voortgang met meetmomenten en een analyse na oplevering.

Neem contact op

De InVolve Plus methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving