Over Involve Plus

InVolve Plus is een adviesbureau wat werkt in het sociale domein. We initiëren en stimuleren projecten als oplossingen voor complex maatschappelijke vraagstukken. Het betrekken van doelgroepen zien we als essentieel startpunt voor een passende oplossing. Dit is de filosofie van waaruit InVolve Plus altijd opereert.

Geef sturing en onderbouwing aan projecten in het sociale domein met InVolve Plus.

Woningcorporaties en gemeentes mogen investeren in hun wijken door projecten in het kader van leefbaarheid en wijkverbinding te ondersteunen. Ook organisaties die een maatschappelijke binding hebben willen best iets terug doen voor de samenleving. Het lastige is dat het effect van dit soort projecten moeilijk meetbaar is. Hierdoor is het vaak de vraag of het beoogde doel of effect ook daadwerkelijk gehaald wordt. Dus of het geïnvesteerde geld het waard is geweest. InVolve Plus meet tijdens het project resultaten met verschillende tools en levert elk project op met een rapportage.

Ook naar het juridische aspect van projecten in het sociale domein kijkt InVolve Plus.
In het geval van een woningcorporatie bijvoorbeeld, let de Autoriteit Woningcorporaties (AW) op de uitgaves van een woningcorporatie, omdat het investeren op leefbaarheid niet bij de kernactiviteit van de woningcorporatie hoort. Over de voorwaarden en mogelijkheden brengt InVolve Plus advies uit.

De vraag naar projecten en initiatieven met een maatschapplijk karakter zal de komende jaren stijgen. Onder andere de terugtrekkende zorg en het niet meer verbonden zijn met een vereniging zorgt ervoor dat mensen individualiseren en vereenzamen. Steeds meer mensen hebben maatwerk ondersteuning nodig op allerlei vlakken omdat ze anders bewust of onbewust de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen. Hoe ga je om met deze vraag, en welke rol kun je hierin zelf spelen.

InVolve Plus hanteert een werkmethode waarmee projecten geïnitieerd en getoetst kunnen worden. Wij adviseren in de mogelijkheden en helpen in het aangaan van samenwerkingsverbanden bij de ontwikkeling van mooie projecten op het gebied van leefbaarheid. Geld wat u hierin investeert komt altijd ten goede aan andere facetten die belangrijk zijn voor uw organisatie.

Bouw samen aan een vitale samenleving

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving