Een maatschappelijk project wat mensen verbindt en verrast

Een fijnere wijk maak je samen. Op initiatief van woningcorporatie Stadlander wordt Hotel la Pucelle gebouwd. Geen echt hotel, maar een plek waar lokaal talent laat zien wat ze in huis hebben. Net als in een wijk zijn mensen in een hotel buren van elkaar en komen elkaar tegen. Wat gebeurt er allemaal in Hotel la Pucelle?

Woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom heeft al een aantal jaar het Buurtcultuurfonds. Hiermee ondersteunen ze burgerinitiatieven om de wijken leefbaarder te maken en op te plussen. Participatie is het sleutelwoord. Samen maak je de wijk mooier en creeer je eigenaarschap. Gevoel van veiligheid groeit en het is prettiger wonen. De projecten die bij het Buurtcultuurfonds in uitvoering zijn gegaan hebben allemaal een vrij kleinschalige intentie. Om nu eens een groot gebaar te maken met een groot effect is Hotel la Pucelle gebouwd.

Werk samen met InVolve Plus aan een sociaal vitale samenleving

Woningcoporatie Stadlander sprak de wens voor een groot gebaar uit tegen InVolve Plus met de opdracht om daar eens over na te denken. Het resulteerde in 3 wervelende theatershows met een maatschappelijke rode draad die bezoekers (merendeels corporatie huurders) mee naar huis namen met de gedachte zelf toch ook eens wat anders tegen bepaalde zaken aan te kijken. 

In de show zaken maatschappelijke thema’s als onder andere: eenzaamheid, multiculturele verschillen, afval, ziekte en angst. Maar met een merendeel luchtige inslag omdat we de bezoekers vooral een leuke avond wilden bezorgen. De reacties waren lovend en de woiningcorporatie werd in de weken na de show regelmatiog gebeld door huurders om ze te bedanken voor de prachtige ervaring. Hotel la Pucelle krijgt een vervolg in juli 2021 en dient als basis voor de inmiddels opgerichte Stichting La Pucelle wat zich blijft inzetten om projecten te realiseren die mensen een steuntje in de rug geven.

Hotel la Pucelle kan als inspiratie dienen voor een andere manier hoe je als woningcoporatie kan omgaan met projecten in het kader van leefbaarheid in de wijken. Als u als woningcorporatie meer wilt weten over de aanpak en het effect van Hotel la Pucelle, boek dan een inspiratiesessie. 

Meten is weten

De InVolve Plus methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving