De werkvelden van InVolve Plus

Hoewel ze als losse thema’s beschouwt kunnen worden zit er een verband tussen al deze werkvelden. Vraagstukken overlappen elkaar en oplossingen zijn multidisciplinair.

Zorg & welzijn

In dit thema kunt u denken aan projecten en/of samenwerkingen waarbij we inzoomen op het individu. Want versterk je het individu, dan versterk je de groep. 

Wonen & openbare ruimte

In dit thema kijken we naar de directe leefomgeving van de mens. De openbare ruimte is dé plek waar mensen samenkomen.

Werk & inkomen

Nu de Coronacrisis de economie zal doen kraken is er de reële verwachting dat Nederland in een recessie komt. Deze crisis zal er wellicht voor zorgen dat er banen verdwijnen en robotisering de komende jaren toeneemt

Milieu & duurzaamheid

De wereld van morgen vraagt ontegenzeggelijk om drastische ingrepen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Maar de wereld veranderen begint in het klein.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving