Werkvelden

Zorg & welzijn

Stimuleer zelfredzaamheid en biedt ondersteuning als dat nodig is.

De zorg trekt zich langzaam terug, net op het moment dat er meer dan ooit een beroep gedaan zal gaan worden op ondersteuning op lichamelijk, maar zeker ook op geestelijk vlak. Richting de toekomst doemen vraagstukken op waarbij gezocht moet worden naar het betaalbaar houden van de zorg en de invulling geven aan de steeds diversere behoefte van de mens. In domotica en robotica zit een oplossing, maar de behoefte aan menselijk contact wordt misschien wel groter dan ooit. InVolve Plus initieert en participeert in projecten die zelfdredzaamheid stimuleren en mensen ondersteunen als dat nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten in het kader van eenzaamheid en beweging. 

Eenzaamheid is een thema wat grote gevolgen heeft voor de samenleving en het individu in het bijzonder. De problematiek speelt niet alleen ouderen. Steeds meer jongeren kampen met problemen en hebben moeite zich in de maatschappij staande te houden. Psychische klachten nemen toe en er liggen grote uitdagingen in het betrekken van mensen bij hun leefomgeving.

Beweging is de sleutel tot veel oplossingen in het welbevinden van de mens. Beweging houdt het  brein vitaal en zorgt ervoor dat mensen willen en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Thuiswerken en de digitale economie maken mensen minder fit en daardoor bevattelijker voor allerlei klachten. InVolve Plus werkt samen met partijen en organisaties die het belang van bewegen onderkennen en ook zien dat het voor sommige mensen niet vanzelfsprekend is. Niet alleen lichamelijke beperkingen maken het voor sommige mensen moeilijk om te sporten, ook het gebrek aan financiële middelen spelen vaak een rol.

Door samenwerkingen aan te gaan met zorgpartijen, overheden, het bedrijfsleven en woningcorporaties wordt gezocht naar een manier om positieve impulsen te geven en mensen het gevoel te geven dat ze ertoe doen.

Benieuwt wat InVolve Plus voor uw organisatie kan betekenen?

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving